Skip to content

Perjanjian pengguna

 1. Untuk mengelakkan sebarang pertikaian, sila baca perjanjian ini dengan teliti sebelum menerima. Dengan bersetuju dengan terma dan syarat kami, ahli akan dianggap telah menerima semua terma dan syarat produk kami.
 2. Ahli bertanggungjawab ke atas kerahsiaan dan keselamatan akaun dan kata laluannya. Pertaruhan yang diletakkan dan diterima oleh akaun pemain akan dianggap sebagai pertaruhan yang sah. Kami mengesyorkan pemain mengemas kini kata laluan mereka dengan kerap. Jika akaun pemain dicuri, syarikat tidak akan bertanggungjawab atau membayar pampasan.
 3. Syarikat menyimpan semua pertikaian dan keputusan muktamad apabila menukar syarat dan peraturan permainan. Sebarang pelarasan atau pengubahsuaian kepada perjanjian ini akan berkuat kuasa serta-merta selepas perjanjian diumumkan. Semua perubahan akan diumumkan dalam pengumuman WINBOX.
 4. Sebelum bermain apa-apa permainan produk syarikat kami, pemain mestilah melebihi umur undang-undang di bawah undang-undang tempatan.
 5. Jika pertaruhan tidak berjaya diserahkan dalam permainan syarikat kami, pertaruhan akan dianggap tidak sah dan keputusan akhir akan berdasarkan rekod pangkalan data syarikat kami.
 6. Jika ahli secara sukarela atau secara automatik log keluar sebelum keputusan permainan, keputusan pertaruhan permainan tidak akan sah.
 7. Sekiranya berlaku sebarang situasi yang tidak dapat dielakkan, termasuk bencana alam atau serangan penggodam yang menyebabkan kehilangan data, sila beri perhatian kepada notis lanjut syarikat atau hubungi syarikat itu sendiri.
 8. Syarikat merekodkan semua transaksi dalam talian dan aktiviti permainan, jika terdapat pertikaian, akan diproses mengikut rakaman.
 9. Sekiranya kami menemui apa-apa kaedah yang tidak sesuai (plug-in) atau mana-mana kumpulan haram. tingkah laku perjudian yang menyebabkan kerosakan kepada syarikat kami, kami mempunyai hak untuk membatalkan pertaruhan haram.
 10. Jika terdapat sebarang percanggahan dalam peraturan dan terma yang diterangkan dalam bahasa yang berbeza, sila rujuk versi bahasa Inggeris.
 11. Jika terdapat faktor luaran seperti sambungan rangkaian yang lemah, ralat sambungan rangkaian, perkakasan yang lemah, dsb., mungkin terdapat perbezaan antara data produk Syarikat dan data pangkalan data. Keputusan akhir akan berdasarkan data yang direkodkan dalam pangkalan data Syarikat.
 12. Syarikat berhak untuk menggantung atau menutup akaun pelanggan pada bila-bila masa. Jika anda melanggar mana-mana syarat, termasuk menipu, menggodam, menyerang, memanipulasi atau menjejaskan semangat pertaruhan biasa, sebarang kemenangan termasuk baki akaun akan dirampas.
 13. Selepas permainan bermula, syarikat tidak membenarkan ahli membuat sebarang pertaruhan atau kenaikan. Jika syarikat tersilap menerima pertaruhan atau kenaikan daripada ahli selepas permulaan permainan, syarikat berhak untuk membatalkan dan membatalkan pertaruhan tersebut. Atau pemain sudah mendapatkannya terlebih dahulu. Apabila pertaruhan dibuat apabila keputusan akhir mana-mana permainan diketahui, syarikat berhak untuk menolak atau membatalkan pertaruhan tersebut. Hak keputusan muktamad bergantung kepada syarikat.
 14. Jika dana deposit anda gagal mencapai pusing ganti berganda minimum (jumlah pertaruhan berkesan adalah sama dengan jumlah deposit anda), kami tidak akan membenarkan anda membuat sebarang pengeluaran, yang bermaksud permintaan pengeluaran anda tidak diterima.

Perjanjian Main Permainan

Semua ahli dikehendaki bersetuju dan mematuhi terma dan syarat dalam perjanjian ini. Sebarang pelarasan atau pengubahsuaian perjanjian ini akan berkuat kuasa serta-merta selepas pengumuman, dan WINBOX tidak akan memberitahu setiap pengguna secara berasingan. Selepas pengumuman itu, pengguna yang terus menggunakan perkhidmatan tersebut akan dianggap bersetuju menerima syarat yang telah disemak.

Terma dan syarat:

 1. Tolong jangan melanggar prinsip keadilan permainan. 2.Sila jangan menipu atau cuba mempengaruhi keputusan permainan dengan sengaja.
 2. Tolong jangan dengan sengaja menipu atau cuba mempengaruhi keputusan permainan.
 3. Pengaruh faktor luaran seperti sambungan rangkaian yang lemah, ralat sambungan, perkakasan yang lemah, dll. boleh menyebabkan keputusan permainan berbeza daripada rekod dalam pelayan dan pangkalan data. Apabila ini berlaku, keputusan akhir permainan akan berdasarkan keputusan yang direkodkan dalam pelayan dan pangkalan data.
 4. WINBOX berhak untuk menambah, menukar atau membatalkan semua atau sebahagian daripada sistem atau fungsi dalam perkhidmatan tanpa memberitahu setiap ahli. Selain itu, semua permainan WINBOX adalah tertakluk kepada terma dan syarat perjanjian.
Home
News
Register
Promo
Download