Skip to content

Masalah log masuk yang tidak normal

 • Pastikan rangkaian anda berfungsi dengan baik
 • Pastikan akaun UID dan kata laluan anda dimasukkan dengan betul
 • Beri perhatian kepada huruf besar dan huruf kecil kata laluan

Tidak boleh log masuk

 • Pastikan anda mengikuti langkah muat turun
 • Versi telefon terlalu lama
 • Pegawai sedang dalam penyelenggaraan

Muat turun gagal

 • Belum bersedia untuk mempercayai Apl ini
 • Anda boleh pergi ke IOS untuk memuat turun paparan pengajaran

Tidak boleh keluar dari permainan

 • Cuba padamkan apl dan muat turun semula
 • Hubungi kami untuk menyelesaikannya
 • Pastikan rangkaian anda aktif dan berjalan
Home
News
Register
Promo
Download